Rekisteriseloste

1. Henkilötietolaki 523/1999 10 § ja 24§ Seloste päivitetty: 14.5.2018
Fresh Servant Oy Ab:n Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste
Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Fresh Servant Oy Ab (y-tunnus 1015502-2),
Fresh Sallad & Deli Oy Ab (2660819-6), Fresh ServiceGrossist Oy Ab (2660701-1)
Marjasaarentie 12
68870 EDSEVÖ

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Senior Controller, Joakim Mether,
Marjasaarentie 12, 68870 EDSEVÖ

4. Käyttötarkoitus ja tietosisältö
Asiakassuhteen syntymisen kautta kerättyjä tietoja käytetään tilausten käsittelyyn ja asiakassuhteen ylläpitämiseen kuten laskutukseen, tiedottamiseen ja markkinointiin.
- asiakkaan nimi, y-tunnus ja yhteystiedot, yritysasiakkaan yhteyshenkilöiden nimet, puhelinnumero, sähköposti, laskutukseen ja luotonvalvontaan liittyvät tiedot.

Tiedot, jotka eivät ole enää Fresh Servant Oy Ab:n tai asiakassuhteen tarpeen kannalta tarpeellisia, hävitetään asianmukaisin menetelmin.

5. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakkaan antamia tietoja voidaan luovuttaa Fresh Servant konserniin kuuluville yhtiöille tai yhteistyökumppaneille kun se on asiakassuhteen hoitoon tai asiakkaan yhteydenottoon liittyvän toimenpiteen kannalta tarpeellista. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin käyttö ja suojaaminen
Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ja ne on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukitussa ja suojatussa tilassa.

7. Lasten henkilötiedot
Fresh Servant Oy Ab ei kerää tarkoituksellisesti alle 15-vuotiaiden lasten henkilötietoja. Mikäli lapsen huoltajat havaitsevat, että lapsi on luovuttanut henkilötietoja, tiedot voi pyytää poistamaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdassa 3. annettujen yhteystietojen kautta.

8. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa oikaista häntä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Fresh Servant Oy Ab/henkilötietojen tarkastus, Marjasaarentie 12, 68870 EDSEVÖ